Accessibilitat

Alive Fundació s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb RD 1112/2018.

 

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web alivefund.org.

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament d’acord amb el RD 1112/2018.

 

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 12 d’abril de 2024.

Una autoavaluació duta a terme pel desenvolupador web.

Última revisió de la declaració: 12 d’abril de 2024.

 

Observacions i dades de contacte

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat: mecanisme de comunicació a utilitzar per informar Alive Fundació de qualsevol incompliment dels requisits d’accessibilitat i sol·licitar informació i contingut exclosos de l’àmbit de l’aplicació de la Directiva: info@alivefund. org

 

Procediment d’aplicació

Procediment de reclamació: El procediment d’aplicació al qual s’haurà de recórrer en cas que la resposta a la notificació o la sol·licitud sigui insatisfactòria, de conformitat amb l’article 7, apartat 1, lletra b), de la Directiva, és contactant al telèfon 747 459 773.