Alive signa un conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya


La fundació Alive ha signat un conveni marc amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per treballar conjuntament en projectes de recerca. El conveni marc servirà per donar cabuda a diferents projectes individuals, i de moment ja estem treballant en un primer projecte concret.

Alive vol dur a terme un foto seguiment de meros (Epinephelus marginatus) al parc natural de les Medes. La intenció és ser capaços d’identificar individualment els meros a partir dels seus patrons de taques. La recerca ja ha establert que aquestes taques es mantenen al llarg de molts anys de la vida dels meros i això ens ha de permetre fer seguiments poblacionals molt interessants.

Idealment el procés de foto identificació dels individus s’ha de poder automatitzar amb la utilització de programes avançats amb intel·ligència artificial. Per això es va contactar amb el laboratori d’imatge de la UOC (SUNAI) que utilitzen xarxes neuronals per entrenar els seus programes a identificar patrons en aquestes imatges.

Aquest primer any ha de servir per testar el sistema, i si el resultat és positiu el 2022, podríem obrir un projecte obert públic de ciència ciutadana, on tothom pugui aportar fotografies dels meros i així ampliar l’abast temporal i espacial del projecte de seguiment dels meros.

Hi ha diverses institucions que comencen a treballar en una línia similar tant a França com a les Illes Balears. Alive està sempre disposada a la col·laboració i intentarem fer un treball conjunt amb altres entitats.

Feu un comentari