Els Ibis ermitans fan parada a Ordis en la seva llarga migració

Divendres 8 de setembre, dos ultralleugers, tripulats per dos pilots i dues biòlogues, i trenta-cinc exemplars d’Ibis ermitans (Geronticus eremita), un ocell en perill d’extinció, van arribar a l’aeroclub d’Ordis.

El projecte tracta de guiar els exemplars d’ibis juvenils des de Baden-Württemberg (Alemanya) fins a Andalusia per a ser reintroduïts. Per a fer-ho, prèviament s’ha d’aconseguir que els ibis segueixin els ultralleugers com ho farien amb les seves mares. D’aquesta manera, els aparells els podran mostrar la ruta migratòria. Més de 2.000 quilòmetres de llarg viatge on Ordis ha sigut una de les seves parades.

Aquesta travessa forma part del projecte Eremita, que va iniciar-se l’any 2001, amb l’equip científic Waldrappteam. El Zoo-botànic de Jerez i la Conselleria de Medi Ambient de la Junta d’Andalusia lideren a Espanya el projecte Life de recuperació a Europa. En Jordi Sargatal, patró de la Fundació Alive ha estat un dels promotors del projecte andalús i col·laborador amb l’equip alemany que ara fa la migració.

L’Ibis ermità

Es tracta d’una au gran i amb plomatge negre brillant, que fa entre 70–80 cm de llarg i té una envergadura alar d’entre 125–135 cm i sol pesar entre 1,0–1,3 kg. Els ibis ermitans es caracteritzen per tenir el cap i el sector de la gola sense plomes. Té un bec molt llarg, que mesura entre 11,5 i 14,7 centímetres, i està lleugerament corbat cap avall. També les seves llargues potes són vermelles.

L’espècie cria i sobreviu bé en captivitat, on es compten uns 2.000 individus en diversos zoos. En estat salvatge, la població marroquina va arribar a un mínim de 200 exemplars, però gràcies a la conservació ara ja són 500 individus en diverses colònies del SW marroquí.

Ha estat fins fa poc en perill crític d’extinció i només han sobreviscut al Marroc, en algunes parts de Síria i l’est de Turquia , des d’on aquesta darrera població migra a punts de l’Àfrica oriental . Tot i que havia residit a Europa, factors com la caça el van extingir en aquest territori pel segle XVII.

La població oriental del Mediterrani es considera pràcticament extingida en estat salvatge.

Gràcies a les actuacions de conservació del Marroc i de les poblacions europees, l’ibis ermità ha passat de categoria “Críticament Amenaçada” a “Amenaçada”, millorant la seva situació a la llista d’espècies en perill (font UICN).

Si bé la Fundació Alive no ha participat activament en aquest projecte ens agradaria ajudar i veure com l’espècie estableix Catalunya com a part de la seva ruta migratòria. I qui sap si algun punt de cria a la nostra costa!

travessa amb els ibis eremita

Agraïments a Marc Clarió @ninucat per l’el·laboració del material videogràfic.

Feu un comentari