Impulsem el Projecte Rius a l’Empordà

A través de la nova col·laboració entre la Fundació Alive i l’Associació Hàbitats, s’afavorirà l’arrelament del projecte a la Muga i el Fluvià.

La Fundació Alive ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Hàbitats per donar suport econòmic al projecte Rius i impulsar-lo a la comarca de l’Alt Empordà.

Imatge projecte Rius

El projecte Rius és una iniciativa de voluntariat ambiental amb més de 25 anys de trajectòria i present arreu de Catalunya. Se centra en el coneixement i seguiment dels ecosistemes fluvials. D’una banda, es dona a conèixer a la ciutadania els valors d’aquests espais i, de l’altra, a través de l’acció del voluntariat s’analitzen periòdicament desenes de trams fluvials seguint una metodologia científica. D’altra banda, es promou la ciutadania activa en el seguiment i cura d’aquests espais fluvials.

El conjunt de dades recopilades pels diferents grups de voluntaris se centralitza a la base de dades i visor web de l’entitat Hàbitats, s’empra per a la recerca científica i es comparteix amb les administracions competents.

La tasca del les persones voluntàries consisteix en apadrinar un tram de riu o riera proper al lloc de residència, fer-ne el seguiment ecològic i emprendre petites accions de millora si s’escau. Tot plegat, amb el suport de l’equip tècnic, que ofereix formació, acompanyament, eines i recursos a les persones voluntàries.

Per tal de capacitar les persones voluntàries i animar la incorporació de nous membres al projecte Rius se celebren uns seguit d’activitats de formació a diferents punts del territori.

L’Associació Hàbitats i la Fundació Alive tenen interès en mantenir i crear nous grups de voluntaris a les conques de la Muga i el Fluvià, i tenir major estabilitat en l’obtenció de dades en aquests dos espais.

Feu un comentari