LA FUNDACIÓ

Missió

Treballar per la conservació dels sistemes naturals mitjançant la gestió directa i la difusió de coneixements.

La nostra missió és la conservació i gestió dels hàbitats naturals i la seva biodiversitat així com la funcionalitat dels ecosistemes mitjançant la promoció de la recerca, la difusió de coneixements, l’educació ambiental, la gestió de la biodiversitat i la gestió del territori.

Visió

Ser uns referents en la promoció de la sostenibilitat, reconeixent que l’ésser humà és part integrant de la natura.

Visualitzem un futur en què les comunitats viuen en harmonia amb la natura, amb una comprensió profunda dels seus ecosistemes i dels valors intrínsecs de la biodiversitat. Mitjançant la nostra dedicació a l’educació ambiental i la gestió responsable del territori, aspirem a crear un món on les generacions futures prosperin en un entorn ric en diversitat biològica i cultural.

Valors

Compromís

El nostre compromís amb la societat actual és l’impuls d’iniciatives que ens condueixin cap a la sostenibilitat ambiental. Treballem perquè els nostres projectes donin resposta als objectius fundacionals i traslladem els nostres objectius i valors a totes les persones que col·laboren amb nosaltres.

Responsabilitat ambiental

Tenim la responsabilitat de tenir cura del medi per millorar el món de les noves generacions, i és través dels nostres actes que ajudem a millorar la gestió del nostre entorn. En aquest sentit, treballem intensament en evitar i/o minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats.

Transparència i honestedat

La transparència, l’ètica i l’honestedat són valors que guien la nostra manera de fer. Ser referents implica generar confiança, i això exigeix un comportament ètic, honest i socialment responsable. Per això, som clars en el nostre funcionament intern, en el destí dels recursos econòmics i en la prioritat d’actuacions. Som rigorosos en el compliment dels nostres compromisos i obligacions, tant a la nostra feina diària com en la relació amb els nostres col·laboradors.

Finalitats fundacionals

Obtenció, recopilació, difusió y divulgació de coneixement relatiu a la biodiversitat, mitjançant la recol·lecció, estudi i catalogació d’informació de naturalesa biològica.

Impulsar la recerca i la transferència de coneixement propi de l’ámbit de la biologia, directa o bé indirectament a través dels propis beneficiaris, col·laboradors i/o persones vinculades, ineressades i/o aficionades.

Contribuir en l’enriquiment cultural i formatiu de la comunitat edicativa, mitjançant l’accés a aquest coneixement.

Els nostres inicis…

Bernat Garrigós i el parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà havien organitzat diverses immersions a la zona marina davant la reserva de les llaunes. Aquelles primeres activitats havien culminat, l’any 2016, en una primera cartografia – detallada però parcial- del prat de gram. Aquests resultats generen prou interès i la Generalitat en desenvolupa una primera cartografia, el 2018, que anuncia un prat de 800 hectàrees de Cymodocea nodosa. És llavors, quan Garrigós i l’editorial Lynx impulsen un nou projecte que ocupi un espai en la difusió i la conservació del medi natural marí: la Fundació Alive.
Alive centrava, així, els seus esforços a fer un seguiment d’aquest espai i publicar el cens d’espècies a SeaLife Collection, de la plataforma iNaturalist.
Més endavant, l’any 2021, la fundació i el Club Nàutic de l’Escala organitzen el MedFoto, el primer concurs de fotografia de la Mediterrània. El concurs neix amb la voluntat de permanència i com a una de difusió per arribar a sectors de gent molt diversos.
A finals dels 2021 la fundació incorpora personal propi, fent el salt a una organització ja plenament professionalitzada.

Estructura organitzativa

Membres de:

Col·laborant amb: