Transparència

Estatuts

La Fundació ha modificat els seus estatuts en data dos de març de dos mil vint-i-dos per a la modificació del seu domicili.