La importància de l’estructura

Bernat Garrigós
Patró i director de la Fundació Alive
Biologist
& naturalist

L’algueró o Cymododea realitza diverses funcions molt importants a la comunitat de prat submarí. Una d’elles seria la fotosíntesi, una altra la fixació de les sorres i els fangs, però una altra de molt important és que doten d’estructura, i això afavoreix a la biodiversitat i la complexitat del sistema. Què vol dir que dota o crea estructura?

Doncs vol dir que crea suports físics on podran fixar-se o viure altres espècies de la comunitat. Algunes de les espècies que podran aparèixer gràcies a la presència de la Cymodocea són aquelles que es fixen a la superfície de les fulles, són les anomenades epífites, com per exemple aquesta petita anèmona (Bunodeopsis strumosa).

Estructura Cymododea

A més d’anèmones epífites hi podrem trobar també, mol·luscs o briozous, espècies que també podran ser font d’alimentació de nudibranquis, peixos i altres predadors.

Al final doncs obtenim una comunitat rica en espècies, productiva i resilient, que proveirà tot una sèrie de serveis importants pels humans.

Feu un comentari