L’economia de la biodiversitat. L’informe Dasgupta 2021.

Bernat Garrigós
Patró i director de la Fundació Alive
Biologist
& naturalist

El 2 de febrer passat es va publicar un informe al Regne Unit que molt probablement canviarà la manera com veiem i tractem la biodiversitat amb la qual compartim aquest planeta, es tracta de l’informe Dasgupta sobre l’economia de la biodiversitat.

L’informe l’encarregà el govern britànic a un panell d’experts dirigits pel professor Sir Partha Dasgupta de la Universitat de Cambridge, amb la intenció de posar el dia els coneixements econòmics que tenim sobre la biodiversitat i poder gestionar-la adequament. La iniciativa l’origina la mala gestió que estem fent actualment de la biodiversitat, on s’estan perdent actius tan importants com són les pesqueres, els boscos tropicals, l’aire net, la salut ambiental i tants i tants aspectes que els ecòlegs fa anys que anuncien, però que no som capaços de traspassar a la gestió diària de l’economia.

Aquest informe segueix les passes de l’informe Stern que el 2006 el mateix govern britànic va encarregar per conèixer les implicacions econòmiques mundials del canvi climàtic. I és un dels documents més importants que es va utilitzar per arribar als acords mundials sobre el canvi climàtic.

Potser és hora que fem el mateix amb la biodiversitat i puguem valorar millor tot aquest capital que estem perdent simplement perquè els models econòmics tenen en compte només els fluxos de riquesa que genera l’explotació de la biodiversitat, però no tenen en compte que al mateix temps n’estem consumint el seu capital natural.

L’informe es presenta en 3 versions, una de completa i dues de resumides.

Versió completa 610 pàgines

Versió intermitja 103 pàgines

Versió resum 10 pàgines

Les reaccions d’experts, economistes i liders mundials indiquen que l’informe Dasgupta pot ser la pedra angular que canvii la manera com veiem i gestionem la biodiversitat.

El mateix govern britànic publica un recull de reaccions entre les que us vull destacar la d’un sol espanyol i català, el nostre company de promoció Enric Sala. Explorer in Residence, National Geographic.

“The natural world makes human life possible, but for long we’ve been told that economic growth prevails over nature. At a time of unprecedented environmental degradation and consequent human suffering, The Dasgupta Review puts the final nail in the coffin of that suicidal way of thinking. The Review is clear: if we are to prevent a global humanitarian catastrophe, we need to curb our excesses, reform our failed institutions at all levels, make the economy work for us and not the reverse, protect what wild is left, and restore much of our degraded lands and ocean.”

En trobareu més informació a la pàgina web del govern britànic

Feu un comentari