Les anemones de tub

Les anemones de tub són cnidaris de la subclasse Ceriantharia, parents d’anemones, coralls i gorgònies. Són unes anemones que tenen un peu llarg amb forma de tub que les fixa al substrat. A les nostres costes trobem sovint el Cerianthus membranaceus, unes boniques anemones de coloració molt variables i comuns en cales de roca i sorra. Però un cop vàrem començar a prospectar els sorrals dels prats de Gram del golf de Roses, hem vist que tot el que ens pensàvem que eren l’espècie Cerianthus membranaceus, en realitat són encara dues espècies més i diferents entre si. Aquí us expliquem com diferenciar-les.

Tipologia d’anemones

anemones de tub mediterrania
Cerianthus membranaceus, Anemone de tub mediterrània

L‘anemone de tub mediterrània, és de mida gran, de coloració molt variable i es caracteritza per un peu protegit per un tub membranós. Quan l’anemone se sent amenaçada s’amaga dins el tub ràpidament. Es troba en ambients rocallosos o de sorra gruixuda.

anemones de  tub solitaria
Pachycerianthus solitarius, Anemone de tub solitària

L’anemone de tub solitària és la més abundant al prat de Gram de la Badia de Roses, és també una anemone gran, molt variable en coloració, però es diferencia de l’anterior per un peu llarg no protegit per una membrana consistent. Sovint es pot veure el peu carnòs i acolorit per sobre el nivell de la sorra. Li agrada els ambients de sediments més fins i els estanys salins com el de Thau on també és molt abundant.

anemones de tub menuda
Cerianthus lloydii, Anemone de tub menuda

L’anemone de tub menuda també la trobem de tant en tant entre les mates de Gram. És una anemone més petita i fràgil, amb menys nombre de tentacles. La seva coloració alterna taques fosques i clares en els seus tentacles, sovint també amb colors fosforescents. També li agraden els ambients de sediments més fins.

La prospecció acurada dels prats de gram ens ha permès trobar aquestes dues espècies poc comunes en altres ambients habituals pels submarinistes.

Feu un comentari