Convocatòria 2021

Un cop publicades les BASES 2021, es van presentar 4 propostes, totes amb qualitat per guanyar el concurs, però finalment el jurat va haver de triar-ne una, i aquesta ha estat la proposta titulada

 

Ecological and economic benefits associated with Cymodocea nodosa meadows in the Bay of Roses

(Beneficis ecològics i econòmics associats als prats de Cymodocea nodosa de la Badia de Roses) presentada pel grup Biosfera, Associació d’Educació Ambiental.

El projecte té 4 objectius definits:

  • Mesurar la capacitat d’emmagatzematge de CO₂ del prat de C. nodosa.
  • Mesurar la quantitat de sorra calcària produïda pel mateix prat de C. nodosa.
  • Mesurar el paper del prat de C. nodosa en l’estabilització del substrat per la reducció de la resuspensió de sediment i per l’afavoriment de la sedimentació.
  • Establir estacions de monitoratge per estimar els canvis d’elevació de la superfície de sediments i el segrestament de carbó al llarg de la Badia de roses.

Aquestes mesures faran valdre el prat de gram pel seu impacte en els processos geodinàmics de sedimentació i de moviments de sorres i també en el seu impacte en els fluxos i emmagatzematge de CO₂ i per tant valorar la seva contribució en la lluita contra el canvi climàtic.

 

El projecte es desenvolupa durant la segona part del 2021 i els primers mesos del 2022.

 

INFORME FINAL