Seguiment d’aus marines (SAM)

L’Institut Català d’Ornitologia i la Fundació Alive treballen per establir una metodologia de seguiment dels ocells marins. Aquest estudi, basat en ciència ciutadana, és de gran interès pel rol que juguen aquests ocells com a indicadors de la salut del mar.

Censant ocells a Cap de Creus
Gavineta tres dits

L’informe de l’estat de la natura 2020 va evidenciar que, a Catalunya, la biodiversitat marina està poc monitoritzada i té amenaces importants; la sobrepesca, la pressió demogràfica al litoral, el canvi climàtic o l’arribada d’espècies exòtiques invasores. En el cas dels ocells, tot i que la costa catalana té tres Zones d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA) al mar, tenen nombroses espècies amenaçades i pateixen altres impactes com la captura accidental en arts de pesca. Cal, doncs, informació detallada per poder millorar la presa de decisions i la gestió.

Mascarell
Gavot
Mascarell

Tanmateix, en el darrer recull d’informació sobre poblacions d’ocells a Catalunya, les aus migradores, entre les que s’inclouen les marines més amenaçades, van ser el grup amb més manca d’informació de les espècies que es van tractar. Aquest fet fa necessari crear un seguiment que tingui per objectiu augmentar el coneixement i pugui aportar dades sobre on, quan i quants individus d’ocells marins es mouen per la costa catalana. Encara més, si tenim en compte que aquestes espècies ocupen el nivell més alt de les cadenes tròfiques del mar, el que fa que siguin molt sensibles a les alteracions que pateix el medi marí i que, per tant, siguin indicadores molt precises de la salut del mar.

El projecte SAM

El seguiment a Catalunya es duu a terme en 6 estacions que inclouen tot el litoral català, des del Cap de Creus al Delta de l’Ebre.  


La data “oficial” dels censos és el primer dissabte de cada mes, és a dir, 12 censos a l’any, per estandarditzar el cens amb altres seguiments d’ocells marins de contextos geogràfics superiors. Tot i això, també es poden fer censos complementaris qualsevol dia, a qualsevol dels sis punts de cens, de com a mínim una hora i només hores senceres, amb la mateixa metodologia. Aquests censos complementaris són molt beneficiosos per augmentar el volum de dades i fer més robustes les anàlisis. Cal, però, que s’informatitzin les dades a Trektellen que és el portal de dades que s’utilitzarà.


Els censos tenen una durada de dues hores, dividides en fragments de 15 minuts, durant les quals es compten totes les espècies i s’apunten segons si volen cap al nord, cap al sud o són locals amb poc moviment.
El cens es desenvolupa escombrant el mar amb telescopi per a distàncies llargues, i amb prismàtics per a distàncies curtes. Les persones observadores han d’anotar tots els grups d’individus que siguin capaces de veure (ja sigui un grup molt nombrós o un individu solitari), així com la direcció del seu moviment (nord, sud o amb comportament local). Addicionalment, en cas que sigui possible, també es pot entrar l’edat dels individus.Totes les dades s’entren a la base de dades Trektellen i allà es podran consultar lliurement.
Vols col·laborar amb el projecte? Escriu-nos a info@alivefund.org i fes-te voluntari d’Alive! o informa’t a l‘ICO .

Les 6 estacions del seguiment d’aus marines de Catalunya