Un Pop de Gram

Als prats de Gram (Cymodocea nodosa) del golf de Roses i del golf de Pals s’havia observat una abundant presència de pops. Tanmateix, fa uns anys ençà, aquesta riquesa ha disminuït dràsticament segons molts pescadors de la zona.

El projecte “Un pop de Gram” proposa iniciar l’estudi del pop als prats de Cymodocea nodosa del golf de Roses i al de Pals per tal de conèixer quina és la situació de la població d’aquest cefalòpode, quina és la seva dieta, els seus hàbits de reproducció i quina disponibilitat d’aliments troba en aquestes praderies.

Mitjançant el Pop de Gram es pretén oferir refugi als pops, mitjançant cadups (catúfols), i estudiar-ne les restes alimentàries i la mitjana d’ocupació d’aquests espais de protecció durant els mesos de maig a setembre en el golf de Roses i al de Pals.

 

Així, els objectius principals d’aquest projecte són:

  • Aportar al coneixement del recurs tròfic disponible al golf de Roses i al de Pals.
  • Aportar al coneixement de la dieta del pop i dels seus hàbits de reproducció.
  • Analitzar l’estat de la població de pop al golf de Roses i al de Pals.
  • Estudiar la viabilitat d’aquest sistema per futures aplicacions.