Exposició “Un Pop de Gram”

Després de quatre mesos fent immersions de seguiment a les olles, els biòlegs han observat, a l’interior dels refugis, un total de 43 pops a l’Escala i 23 a l’Estartit. A mesura que s’anaven fent immersions, la presència de pops dins les olles tendia a l’alça. Tots ells, però, de mida mitjana i petita. No s’han observat pops adults durant l’estudi ni cap posta.

D’altra banda, amb l’anàlisi de restes de menjar recollides han pogut constatar que el pop de Roses i Pals manté una dieta on predominen les cloïsses i, en menor mesura, crancs i caragols.

Absència de pops adults

Després de les immersions de seguiment durant quatre mesos, s’ha comprovat que un 80% de les olles de les dues badies han estat utilitzats en algun moment per pops, és a dir, que s’hi han trobat restes d’aliments. També han determinat una tendència a l’alça del nombre de pops dins les olles. A l’Escala, s’han presenciat un total de 43 exemplars de pop, majoritàriament de mida mitjana, mentre que a l’Estartit n’han localitzat 23 de mida petita i mitjana. No s’ha observat cap exemplar adult durant el transcurs del projecte ni ha tingut lloc cap posta entre el mes de juny i setembre. Així, tant a l’Escala com a l’Estartit els pops trobats dins les olles han sigut juvenils. També s’ha pogut comprovar que els pops no tenen preferència per una mida determinada d’olles.

Una dieta variada

Les mostres d’alimentació recollides tant a l’interior com a l’entorn dels refugis han permès definir millor l’alimentació del pop a les badies de l’Empordà. En total, s’han analitzat 1.824 restes, de les quals 54% eren de l’Estartit i 46%  de l’Escala. A la badia de Roses s’han trobat, entre les restes de menjar recollides, 52 espècies diferents i a la de Pals 60, entre les quals s’han pogut identificar 35 espècies de cloïsses, 15 de crancs i 10 de caragols. També s’han observat algunes restes d’espines de peix. 

A més, després d’analitzar les restes, s’ha pogut determinar que els pops de mida petita tenen una dieta més variada i són més actius a l’hora de menjar, és a dir, acumulen més restes, que els de mida mitjana.

Consultar informe