Beca Gram 2021: Beneficis ecològics i econòmics associats als prats de Cymodocea nodosa a la badia de Roses

Biosfera_logo

BIOSFERA, Associació d’Educació Ambiental
BECA GRAM 2021

Les praderies marines són espècies fonamentals que proporcionen nombrosos serveis ecosistèmics amb importants implicacions ecològiques i econòmiques, inclosos els beneficis associats a la protecció de la costa i a la mitigació del canvi climàtic, el subministrament d’hàbitat i refugi per espècies marines, incluits peixos i invertebrats comercialment importants, recolzant d’aquesta manera la biodiversitat.

La Cymodocea nodosa és una petita espècie de planta marina oportunista que es troba al golf de Roses, on ocupa unes 800 hectàrees. No obstant això, es coneix poc sobre les funcions ecològiques i els serveis ecosistèmics que proporcionen aquests prats de Cymodocea. BIOSFERA, Associació d’Educació Ambiental, té com a objectiu contribuir i ampliar el coneixement al voltant prats de Cymodocea per donar suport a la conservació d’aquest valuós ecosistema.

Durant aquest darrer any, Alive Fundació, BIOSFERA i diversos voluntaris han realitzart nombrosos treballs de camp a les regions del nord, mig i sud de la zona, instal·lant equips i recollint mostres per ajudar a respondre preguntes clau sobre els beneficis i la importància ecològica i econòmica dels prats de Cymodocea.

Biosfera, beca gram: Beneficis ecològics i econòmics associats als prats de Cymodocea nodosa a la badia de Roses

L’estudi dels cores de sediments per determinar les reserves de carboni als prats de C. nodosa i a la sorra adjacent, està contribuint a avaluar la capacitat d’emmagatzematge de diòxid de carboni d’aquest prat i el seu paper en la mitigació del canvi climàtic.

L’anàlisi del contingut de carbonats dels epífits (plantes que viu sobre les fulles) de C. nodosa està contribuint a entendre quantes sorres biògenes estan produint els prats. Mentre que la instal·lació de trampes de sediments consisteix en estimar la deposició i la resuspensió de sediments als prats i als espais nus adjacents. Aquestes trampes, juntament amb la instal·lació de taules d’elevació de sediments, mesuren els canvis a llarg termini en l’elevació de sediments.

Tot això contribueix a entendre el paper de Cymodocea en l’adaptació al canvi climàtic, en contra de l’augment del nivell del mar i l’erosió costanera.

Encara s’estan processant moltes mostres al laboratori i BIOSFERA espera tenir resultats preliminars sobre els beneficis ecològics i econòmics associats als prats de Cymodocea nodosa a la badia de Roses en els propers mesos. Estigueu atents!

Feu un comentari