Recerca

Un pop de Gram

Estudiem la població de pop en els prats de Cymodocea nodosa del golf de Roses i al de Pals per tal de conèixer quina és la situació d’aquest cefalòpode.

 

Projecte Gram

El Gram (o Cymodocea nodosa) és un planta marina, molt menys coneguda que la Posidonia però igualment de gran importància ecològica. A la Badia de Roses hi ha un dels prats de Gram més grans del món cartografiats.

 

Beca Gram

Periòdicament es publiquen beques de recerca que tinguin per objectiu valorar el prat de gram de l’Empordà o estudiar-ne detalladament algun dels seus elements.