Alive participa al projecte TREC d’investigació de la biodiversitat a les costes

La Fundació Alive hem tingut l’oportunitat de participar al prestigiós projecte TREC, liderat pel Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL). Aquest projecte, que se centra en la investigació i conservació dels ecosistemes marins, ha dut a terme mostrejos a les Illes Medes.

TREC és un projecte europeu que estudia la biodiversitat de les nostres costes. Gràcies a la flota de laboratoris mòbils i del suport de les institucions, les persones científiques que hi treballen han estudiat durant dos anys els ecosistemes costaners i marins des de 120 punts seleccionats al llarg de 21 països.
Per explorar la biodiversitat i l’adaptabilitat molecular de les comunitats microbianes, així com d’organismes clau, se centren en els hàbitats costaners, ja que són els més rics en biodiversitat d’espècies i sovint també presenten els nivells més alts de contaminació.

Durant els darrers mesos, l’expedició ha estat immersa a la segona fase en què s’executa l’estudi de la costa mediterrània i, després de 8 mesos recorrent l’Atlàntic i el nord d’Europa durant el 2023, arriba a Barcelona.
La contribució d’Alive, liderada per Boris Weitzmann, ha estat fonamental per a l’èxit d’aquests mostrejos. Amb l’experiència i coneixements en la conservació de la biodiversitat, la fundació ha assistit a la recollida i anàlisi de mostres, proporcionant dades valuoses per al projecte.

El treball d’Alive al projecte TREC demostra el seu compromís amb la protecció del medi ambient i la seva dedicació a la promoció de la investigació científica. Aquesta col·laboració amb EMBL no només ha beneficiat el projecte TREC, sinó que també ha reforçat la reputació d’Alive com a organització líder en la conservació de la biodiversitat.

En resum, la participació d’Alive al projecte TREC ha estat una experiència enriquidora i productiva, que ha permès a la fundació contribuir de manera significativa a la investigació i conservació dels ecosistemes marins.

Equip del projecte TREC

Feu un comentari